Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje użytkownika o jego prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni go prawo.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Dane użytkowe

Dane Użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Używane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy ten przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Typ: Cookies sesyjne

Zarządzany przez: Us

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiliście Państwo, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.

Typ: Persistent Cookies

Zarządzany przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają zidentyfikować, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie na stronie internetowej.

Typ: Persistent Cookies

Zarządzany przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Państwu bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i możliwości wyboru dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie danych osobowych Użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwa danych Użytkownika i innych informacji osobowych.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje gospodarcze

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować: